Plastikářské laboratoře

HDT – Přístroj pro stanovení teploty průhybu při zatížení dle ČSN EN ISO 75-1 a VST – Stanovení teploty měknutí dle ČSN EN ISO 306

Dodáno do UTB Zlín.

Temperační stolní laboratorní lisy

Ruční, pneumatické nebo hydraulické provedení.

Zařízení pro stanovení antistatických vlastností dle PV 3977 Volkswagen

Toto zařízení provádí test antistatických vlastností plastových dílů a panelů z hlediska kvalitativního i kvantitativního. Cílem tohoto testu je hodnotit schopnost dílů vybíjet elektrostatický náboj. Účelem této specifikace je umožnit vyhodnocení možného vlivu znečištění v kterémkoliv stupni provozu. Nabíjení – proces nanášení elektrostatického náboje na povrch použitím elektrody.

Zkušební zařízení – simulace myčky dle DIN EN ISO 20 566 a PV 3.3.3 Volkswagen

Jedná se o simulaci myčky aut – ověření odolnosti povrchových dílů karoserie vůči oděru, vznikajícího především působením kartáčů v automyčce. Zkouška se vyhodnocuje na základě změny lesku zkoušeného materiálu. Jedná se o zajištění potřebné kvality lakované karoserie , vnějších kovových i nekovových dílů, dekorativních folií, pochromovaných, či jinak povrchově zušlechtěných dílů.

Dodáno do Škody Mladá Boleslav.

Přístroj pro zkoušky rázem koule 50 mm podle normy PV 3966, PV 3905

Přístroj slouží k odzkoušení materiálů proti pádu ocelové koule o průměru 50 mm ze zadané výšky.

Komora pro stanovení odolnosti plastových folií proti hořlavosti

Dle ČSN 640 757. Zařízení slouží ke stanovení zapalitelnosti a rychlosti hoření plastů ve formě folií. Plamen působí na těleso jen po stanovenou dobu a sleduje se, zda se folie zapálila, případně rychlost a způsob hoření. Dodáno do ITC Zlín.

Přístroj pro stanovení odolnosti pryže nebo plastů proti porušení za nízkých teplot – provedení s chlazením kysličníkem uhličitým CO2

Dle ČSN 621554. Slouží pro zjišťování nejnižší teploty zkušebních těles z pryže, při které se pryž při ohybu neporuší. Dodáno do Gumokov Hradec Králové, Avon Rudník, Vegum Dolné Vestenice, VTÚO Brno, ITC Zlín, Geyer Hosaja Polsko.

Přístroj pro stanovení odolnosti pryže proti porušení za nízkých teplot – provedení s chlazením kapalným dusíkem

Dodáno do AVON Rudník.

Komora hořlavosti stavebních hmot

Komora je určena pro stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot laboratorní zkouškou, která je průkazní v oboru požární bezpečnosti staveb Dodáno např. do ITC Zlín.

Stojánek s tvrdoměrem

Slouží pro měření tvrdosti pryže a plastů dle ČSN 62 1431, ČSN 62 1432, ISO2783. Pro schore A DIN 53 505, EN ISO 868, ASTM D 2240, ISO 7619, Pro schore D DIN 53 505, ISO R 868.

Přístroj automaticky odměřuje čas, po jeho uplynutí zazní zvukový signál a obsluha odečte údaj o tvrdosti na hlavičce tvrdoměru. Zdvih stolu ovládám pneumaticky. Dodáno do Gumotex Břeclav, Autopal Rychvald, VTUO Brno, Gumárny Zubří, UTB Zlín.

Prístroj k hodnocení statikého a kinetického koeficientu tření folií z plastů dle PN Fatra a TAPPI 815 om-01

Koeficient tření je mírou relativní obtížnosti, se kterou se budou povrchy dvou folií po sobě klouzat. Statický koeficient – poměr tečné ( třecí ) síly, která právě stačí uvést povrchy obou materiálů do relativního pohybu po sobě, k normálové síle. Kinetický koeficient tření – poměr tečné ( třecí ) síly, která právě stačí udržet povrch jednoho materiálu v rovnoměrném relativním pohybu po povrchu druhého materiálu, k normálové síle.